Poskytovanie Služby elektronického stravovania bolo ukončené k 31.12.2021.
Bližšie informácie na 02/ 32 77 37 37 alebo postovakarta@slposta.sk.


 
 

© 2017 Slovenská pošta. Všetky práva vyhradené.